Sở Xây dựng tổ chức tập huấn về công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng đóng vai trò chủ yếu trong công tác xây dựng và là một trong các yếu tố quyết định chất lượng, giá thành, thời gian thi công công trình. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chất lượng vật liệu ngày càng được nâng cao với nhiều chủng loại vật liệu khác nhau, mẫu mã, kích thước, màu sắc đa dạng, đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước và hướng ra xuất khẩu. Xác định vai trò, tầm quan trọng của vật liệu xây dựng đối với công trình xây dựng, Luật Xây dựng và các Nghị định liên quan đã điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quy định cụ thể về vật liệu xây dựng. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sử dụng tại công trình theo đúng quy định.

QLCL 1

Nhằm giúp trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và lĩnh vực vật liệu xây dựng nói riêng, ngày 27/4/2023, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sử dụng tại công trình. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu, khách mời, là đại diện Lãnh đạo phòng, công chức của Sở Xây dựng, Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND các quận, Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND huyện Hòa Vang; cán bộ lãnh đạo, nhân viên làm công tác chuyên môn của Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố, Ban quản lý dự án ĐTXD thuộc UBND các quận, huyện; các Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công trên địa bàn thành phố.

QLCL 2

Tại Hội nghị tập huấn, Sở Xây dựng đã phổ biến quy định pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sử dụng tại công trình như Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chỉnh phủ về quản lý vật liệu xây dựng; danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN số 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam… Bên cạnh đó, Sở Xây dựng còn triển khai các nội dung phát triển vật liệu xây dựng của thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050, đảm bảo tính bền vững, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội; phát triển sản xuất với quy mô hợp lý, lựa chọn công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

QLCL 3

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, sôi nổi với sự trao đổi, chia sẻ, tham gia tham luận của nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quản lý, cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố. Qua đó, Sở Xây dựng cũng  tiếp thu, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn tháo gỡ nhiều vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thi công và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, ông Trần Văn Hoàng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, tổ chức, chủ thể phải nghiêm túc thực hiện việc tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu xây dựng; chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục các khiếm khuyết khi sử dụng các loại vật liệu xây dựng; đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu; chung tay xây dựng một chiến lược phát triển vật liệu xây dựng chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

Nguồn: Sở xây dựng Đà Nẵng

Bình luận:

Tin tức liên quan