BẢNG GIÁ THIẾT KẾ

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 

     BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ
STT Loại Nhà Phố Đơn giá Thành phần hồ sơ Thời gian
hoàn thành
Trọn gói Thành phần hồ sơ
1 Nhà 1 mặt tiền 100.000 đ/m2 Kiến trúc – Kết cấu – Cơ điện. Phối cảnh 3D mặt đứng công trình 30-40 ngày 150.000 đ/m2 Kiến trúc, kết cấu, điện nước, cơ điện. Phối cảnh 3D mặt tiền và phối cảnh nội thất, triển khai chi tiết nội thất

 

2 Nhà 2 mặt tiền 110.000 đ/m2 150.000 đ/m2 Kiến trúc, kết cấu, điện nước, cơ điện. Phối cảnh 3D mặt tiền và phối cảnh nội thất, triển khai chi tiết nội thất
   BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ
 STT Loại Đơn giá Thời gian
hoàn thành
Thiết kế bao gồm
 1  Hiện đại  80.000 đ/m2 30 ngày Phối cảnh nội thất, triển khai chi tiết nội thất
2 Cổ điển 100.000 đ/m2

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

 

    BẢNG GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ
STT Loại Biệt Thự Đơn giá Thành phần hồ sơ Thời gian
hoàn thành
Trọn gói Thành phần hồ sơ
1 Hiện đại 120.000 đ/m2 Kiến trúc – Kết cấu – Cơ điện. Phối cảnh 3D mặt đứng công trình 30-40 ngày 150.000 đ/m2 Kiến trúc, kết cấu, điện nước, cơ điện. Phối cảnh 3D mặt tiền và phối cảnh nội thất, triển khai chi tiết nội thất
2 Cổ điển 150.000 đ/m2 200.000 đ/m2 Kiến trúc, kết cấu, điện nước, cơ điện. Phối cảnh 3D mặt tiền và phối cảnh nội thất, triển khai chi tiết nội thất
   BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT BIỆT THỰ
STT Loại Đơn giá Thời gian
hoàn thành
Thiết kế bao gồm
1  Hiện đại  100.000 đ/m2  30 ngày   Phối cảnh nội thất, triển khai chi tiết nội thất.
2 Cổ điển 120.000 đ/m2

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN

 

     BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN
STT Loại khách sạn Đơn giá Thành phần hồ sơ Thời gian
hoàn thành
Trọn gói Thành phần hồ sơ
1 Tầng 1 đến tầng 9 120.000 đ/m2 Kiến trúc, kết cấu, điện nước, cơ điện. Phối cảnh 3D ngoại thất 90 ngày Báo giá theo công trình cụ thể – Kết trúc, kết cấu, điện nước, cơ điện. Phối cảnh 3D ngoại thất

– Các thủ tục liên quan, xin phép xây dựng.

2 Tầng 9 trở lên 110.000 đ/m2 – Kết trúc, kết cấu, điện nước, cơ điện. Phối cảnh 3D ngoại thất

– Các thủ tục liên quan, xin phép xây dựng.

    BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT KHÁCH SẠN
STT Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
hoàn thành
Thiết kế bao gồm
1  Theo công trình cụ thể  Phối cảnh nội thất, triển khai chi tiết nội thất  Theo công trình cụ thể  Phối cảnh nội thất, triển khai chi tiết nội thất