PHÒNG KARAOKE

PHÒNG KARAOKE

Phòng Karaoke thuộc khách sạn 4 sao  Eden Plaza

Địa chỉ: 5-7 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng

Bình luận:

Dự án liên quan