Họp thống nhất hình thức kỷ luật với lãnh đạo Đà Nẵng

Việc thông báo cụ thể hình thức kỷ luật cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Bình luận:

Tin tức liên quan

Hỗ trợ online
Xin chào, bạn cần trợ giúp?