GALAXY HOTEL

Công trình : Khách sạn Galaxy

Địa chỉ: Huyện Phú Quốc , Tỉnh Kiên Giang

Chủ Đầu Tư: Ông Nguyễn Minh Hải

Thiết Kế: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Xây Dựng & Đầu tư Quang Nguyễn

Bình luận:

Dự án liên quan