BẢNG GIÁ THIẾT KẾ

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 

     BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ
STT Loại Nhà Phố Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
hoàn thành
Thiết kế
bao gồm
Trọn gói
1 Nhà 1 mặt tiền 100.000 đ/m2 Ký hợp đồng, triển khai, phương án
thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước,điện lạnh, giấy phép xây dựng
20-30 ngày kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh
phối cảnh 3D mặt tiền
120.000 đ/m2

kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh
phối cảnh 3D mặt tiền và phối cảnh nội thất

 

2 Nhà 2 mặt tiền 110.000 đ/m2 120.000 đ/m2

kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh
phối cảnh 3D mặt tiền và phối cảnh nội thất

   BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ
 STT Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
hoàn thành
Thiết kế bao gồm

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

 

    BẢNG GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ
STT Loại Biệt Thự Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
hoàn thành
Thiết kế
bao gồm
Trọn gói
1 Biệt thự cổ điển 100.000 đ/m2 Ký hợp đồng, triển khai, phương án
thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước,điện lạnh, giấy phép xây dựng
20-30 ngày kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh
phối cảnh 3D mặt tiền
kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh
phối cảnh 3D mặt tiền
2 Biệt thự hiện đại 110.000 đ/m2 kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh
phối cảnh 3D mặt tiền
   BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT BIỆT THỰ
STT Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
hoàn thành
Thiết kế bao gồm

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN

 

     BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN
STT Loại khách sạn Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
hoàn thành
Thiết kế
bao gồm
Trọn gói
1 Tầng 1 đến tầng 9 120.000 đ/m2 Ký hợp đồng, triển khai, phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước,điện lạnh, Đăng ký môi trường, PCCC, xin phép xây dựng 80 ngày kết cấu kiến trúc, điện nước,điện lạnh phối cảnh 3D mặt tiền kết cấu kiến trúc, điện nước,điện lạnh phối cảnh 3D mặt tiền
2 Tầng 9 đến tầng 18 110.000 đ/m2 kết cấu kiến trúc, điện nước,điện lạnh phối cảnh 3D mặt tiền
    BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT KHÁCH SẠN
STT Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
hoàn thành
Thiết kế bao gồm
1