logo

Địa chỉ: 244C NGUYỄN HỮU THỌ - TẦNG 3 QUANG NGUYỄN TOWER - QUẬN HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG.
Tel: 0511.3.634.666 , 0905.727.666 - Fax:0511.3. 630.887
Email: quangvinhxd@yahoo.com
Website: http://nhaxanh.vn - quangnguyengroup.com.vn