Bảng giá thiết kế

06.01.2015 | Lượt xem: 4941

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ & BIỆT THỰ    
STT Loại Nhà Phố Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
 hoàn thành
Thiết kế
 bao gồm
1 Nhà 1 mặt tiền 100.000 đ/m2 Ký hợp đồng, triển khai, phương án
thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước,điện lạnh, giấy phép xây dựng
20-30 ngày kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh
phối cảnh 3D mặt tiền, thiết kế nội thất
2 Nhà 2 mặt tiền 110.000 đ/m2
3 Biệt thự 130.000 đ/m2
             
BẢNG GIÁ THI CÔNG NHÀ PHỐ & BIỆT THỰ      
STT Nội dung công việc Thi công nhà phố(đ/m2) Thi công Biệt thự
1 Nhân công xây dựng  900.000-1.000.000   1.100.000-1.200.000 đ/m2 
2 Phần thô(vật tư+nhân công)  2.500.000-2.800.000   2.800.000-3.100.000 đ/m2 
3 Phần thô + Hoàn thiện  3.500.000-3.900.000   3.800.000-4.200.000 đ/m2 

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ & BIỆT THỰ    
STT Loại Nhà Phố Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
 hoàn thành
Thiết kế
 bao gồm
1 Nhà 1 mặt tiền 100.000 đ/m2 Ký hợp đồng, triển khai, phương án
thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước,điện lạnh, giấy phép xây dựng
20-30 ngày kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh
phối cảnh 3D mặt tiền, thiết kế nội thất
2 Nhà 2 mặt tiền 110.000 đ/m2
3 Biệt thự 130.000 đ/m2
             
BẢNG GIÁ THI CÔNG NHÀ PHỐ & BIỆT THỰ      
STT Nội dung công việc Thi công nhà phố(đ/m2) Thi công Biệt thự
1 Nhân công xây dựng  900.000-1.000.000   1.100.000-1.200.000 đ/m2 
2 Phần thô(vật tư+nhân công)  2.500.000-2.800.000   2.800.000-3.100.000 đ/m2 
3 Phần thô + Hoàn thiện  3.500.000-3.900.000   3.800.000-4.200.000 đ/m2 

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN
STT Loại khách sạn Đơn giá Lập phương án
sơ bộ
Thời gian
 hoàn thành
Thiết kế
 bao gồm
1 Tầng 1 đến tầng 9 140.000 đ/m2 Ký hợp đồng, triển khai, phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước,điện lạnh, Đăng ký môi trường, PCCC, xin phép xây dựng 80 ngày kết cấu kiến trúc, điện nước,điện lạnh phối cảnh 3D mặt tiền, thiết kế nội thất
2 Tầng 9 đến tầng 18 150.000 đ/m2
           
BẢNG GIÁ THI CÔNG KHÁCH SẠN    
STT Nội dung công việc Giá thi công khách sạn 
1 Nhân công xây dựng (chưa VAT) 1.150.000-1.250.000 đ/m2
2 Phần thô (vật tư+ nhân công chưa VAT) 3.000.000-3.500.000 đ/m2
3 Phần thô + Hoàn thiện (khách sạn 3 sao trở xuống chưa VAT) 4.000.000-4.500.000 đ/m2

 

Đầu tư